Miło nam poinformować, że w związku z poprawą sytuacji epidemiologicznej, Szpital Specjalistyczny w Mielcu wznawia porody rodzinne. Z dniem 25.05.2021r. w Szpitalu Specjalistycznym w Mielcu zostają ustalone nowe zasady pomyślane tak, by dbać o bezpieczeństwo maleństwa, rodziców i personelu.

W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca (ojciec dziecka, w szczególnych przypadkach inna bliska osoba, wyłącznie za zgodą kierownika placówki). Osoba towarzysząca musi być zdrowa, nie może być objęta kwarantanną, izolacją, nie miała styczności z chorym lub podejrzanym o zakażenie COVID-19 w ciągu 14 dni od terminu porodu. Rodziny przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez 14 dni przed terminem porodu ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z osobami obcymi, celem zminimalizowania prawdopodobieństwa zakażenia koronawirusem.

Przy przyjęciu do szpitala, osoba towarzysząca podlega tym samym procedurom, co pacjentka rodząca, tj. ma sprawdzaną temperaturę ciała, oraz musi wypełnić formularz ankiety epidemiologicznej. Decyzję o możliwości porodu rodzinnego podejmuje lekarz dyżurny oddziału po wstępnym badaniu pacjentki i analizie ankiety epidemiologicznej. Osoba towarzysząca może przebywać na sali porodowej z chwilą rozpoczęcia się porodu, oraz w zależności od dostępności sali porodów rodzinnych.W przypadku osób towarzyszących przy porodzie rodzinnym, które są minimum 10 dni po drugiej dawce szczepienia przeciwko COVID-19, wymagamy dokumentu potwierdzającego szczepienie. Jeśli osoba towarzysząca nie posiada dokumentu potwierdzającego szczepienie, wykonujemy test w kierunku COVID-19, tzw. „szybki test – Abotta „ w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w dniu przyjęcia.

Osoba towarzysząca przez cały okres pobytu na terenie szpitala zachowuje bezpieczny 2-metrowy dystans wobec innych osób poza rodzącą, zwłaszcza w traktach komunikacyjnych. W sali porodowej osoba towarzysząca zachowuje się zgodnie z poleceniami osoby położnej / lekarza. Osoba towarzysząca nie opuszcza sali porodowej, o ile nie otrzyma takiego polecenia od personelu medycznego, co może mieć miejsce np. w nagłej sytuacji położniczej; w takim przypadku osoba towarzysząca oczekuje na pozwolenie powrotu (jeśli taki jest możliwy) bezpośrednio przed Traktem Porodowym. Osoba towarzysząca po wejściu do sali porodowej dezynfekuje ręce i przez cały okres pobytu w sali porodowej ma założoną maseczkę ochronną i fartuch ochronny (w przypadku maski chirurgicznej zmienia ją co 2h, w przypadku masek FFP2/FFP3 stosuje się do zaleceń producenta). Ze względów bezpieczeństwa, osoba towarzysząca w porodzie i pacjentka rodząca podczas przemieszczania się po terenie szpitala (ciągi komunikacyjne) muszą mieć zasłonięte usta i nos maseczką ochronną. Szpital nie zapewnia masek oraz fartuchów ochronnych osobom towarzyszącym.

Po 2 godzinach od zakończenia porodu, osoba towarzysząca niezwłocznie opuszcza szpital.

W przypadku porodu zabiegowego lub cięcia cesarskiego, nie dopuszcza się obecności osoby towarzyszącej.

UWAGA! W STREFIE IZOLACJI: nie opuszczaj sali pobytowej bez polecenia personelu!

Dbajmy wszyscy o nasze wspólne bezpieczeństwo!