W skład Zakładu Diagnostyki Obrazowej wchodzą trzy pracownie:

 Pracownia Rentgenodiagnostyki

 Pracownia Tomografii Komputerowej

 Pracownia Ultrasonografii (USG)

Godziny funkcjonowania:
 Poniedziałek - Piątek   7:00 - 18:00
Pilne badania wykonywane są całą dobę.
Odbiór wyników badań:

W godzinach funkcjonowania rejestracji.

 Poniedziałek - Piątek   7:15 - 18:00
Kontakt:
 Rejestracja RTG i TK:  17 78 00 214
 Rejestracja USG:  17 78 00 213 (7:00 - 8:00, 11:30 - 14:00; czwartek: 7:30 - 14:00)
 Zakład Diagnostyki Obrazowej znajduję się w budynku "F" Szpitala (wejście obok budynku Administracji)
 Wejście do pracowni USG znajduje się w budynku "B" obok Portiera (główne wejście do szpitala)

Wyniki badań wydawane są pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta. Formularz upoważnienia można odebrać w rejestracji lub pobrać z linku poniżej.

 Pobierz wzór upoważnienia do odebrania wyników badań

 Pobierz cennik usług medycznych


 Przeczytaj jak przygotować się do badania tomografii komputerowej z kontrastem

 Przeczytaj jak przygotować się do RTG kręgosłupa lędźwiowego