Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł na sprzedaż i dostawę asortymentu do strzykawki automatycznej STELLANT MEDRAD będącej na wyposażeniu Pracowni Tomografii Komputerowej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu


Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na sprzedaż i dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na sprzedaż i dostawę pościeli szpitalnej, niejałowej, jednorazowego użytku do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na sprzedaż i dostawę asortymentu elektrycznego, hydraulicznego, malarskiego, ślusarsko - stolarskiego oraz płytkarskiego dla Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Bezgotówkowy zakup paliw płynnych oraz dodatku katalitycznego do paliw na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na bezgotówkowy zakup paliw płynnych do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu