Pacjent może liczyć na największy możliwy komfort leczenia!

 - Priorytetem w szpitalu zawsze jest leczenie pacjenta, ale dziś to zdecydowanie za mało. Liczy się też przy tym nowoczesność i jak największy możliwy komfort chorego. Szkolenia takie jak to z zakresu opieki nad pacjentem z portem naczyniowym, mają na celu podniesienie jakości naszych usług medycznych w sposób odczuwalny dla pacjenta - mówi Paweł Pazdan, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Mielcu.
 - Port naczyniowy to długoterminowy dostęp dożylny, który umożliwia dużo bezpieczniejsze stosowanie terapii dożylnej, ale co ważne, stosowanie portu także znacząco poprawia komfort i jakość życia pacjenta w trakcie leczenia - wyjaśnia Marzena Nowak, Naczelna Pielęgniarka Szpitala.  - Bardzo ważna jest właściwa obsługa portu, ale także współpraca z pacjentem. Rola pielęgniarki w tym procesie jest kluczowa, istnieje więc potrzeba pogłębienia wiedzy w tym zakresie i stąd kurs dokształcający: "Opieka nad pacjentem z portem naczyniowym" - dodaje.
Dyrekcji Szpitala bardzo zależy na tym, by porty stosowano nie tylko na pojedynczych oddziałach, incydentalnie, ale żeby była to powszechna praktyka w całym Szpitalu. To dlatego w szkoleniu wzięło udział 31 pielęgniarek z różnych oddziałów, m.in. wewnętrznego, anestezjologii, chirurgii, chirurgii naczyniowej, paliacji, obserwacyjno-zakaźnego itd.