Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę oprzyrządowania dla platformy elektrochirurgicznej, diatermii ogólnochirurgicznej, sprzętu endoskopowego, siatek chirurgicznych, klipsów, klipsownic laparoskopowych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

  • ID postępowania: ocds-148610-f6c8604e-539a-11ee-9aa3-96d3b4440790
  • Adres www strony postępowania: https://ezamowienia.gov.pl
  • Link do strony postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f6c8604e-539a-11ee-9aa3-96d3b4440790

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę asortymentu niezbędnego dla potrzeb Chirurgii Naczyniowej Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

  • ID postępowania: ocds-148610-c086b535-470b-11ee-9aa3-96d3b4440790
  • Adres www strony postępowania: https://ezamowienia.gov.pl
  • Link do strony postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c086b535-470b-11ee-9aa3-96d3b4440790

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, worków foliowych, baterii, kabli komputerowych, krzeseł biurowych, kawy, herbaty, cukru oraz tonerów i tuszy dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

  • ID postępowania: ocds-148610-2db18d59-32a4-11ee-9aa3-96d3b4440790
  • Adres www strony postępowania: https://ezamowienia.gov.pl
  • Link do strony postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2db18d59-32a4-11ee-9aa3-96d3b4440790

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę środków dezynfekcyjnych do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu