Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na bezgotówkowy zakup paliw płynnych oraz dodatku katalitycznego do paliw na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda
Biernackiego w Mielcu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji dla Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda
Biernackiego w Mielcu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę środków dezynfekcyjnych do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę szwów chirurgicznych, jałowych dla potrzeb bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę oprzyrządowania do sprzętu endoskopowego firmy K. Storz będącego na wyposażeniu szpitala dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

  • ID postępowania: da255b86-b60f-4ac3-b03e-2ad101f02784
  • Adres www strony postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/
  • Link do strony postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/da255b86-b60f-4ac3-b03e-2ad101f02784