Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu do obecnych wymogów i przepisów


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę gazów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę pieczywa do Kuchni Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa stanu ochrony zdrowia poprzez modernizację, przebudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu