Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę odzieży medycznej, środków ochrony indywidualnej, papierów rejestrujących, akcesoriów do identyfikacji osób, pokrowców na zwłoki dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę odczynników do badań w zakresie serologii grup krwi kompatybilnych do posiadanego sprzętu DiaMed ID System z doposażeniem w formie dzierżawy dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę enoksaparyny w ampułko-strzykawkach dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

  • ID postępowania: ocds-148610-c29b0991-3984-11ed-9171-f6b7c7d59353
  • Adres www strony postępowania: https://ezamowienia.gov.pl
  • Link do strony postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c29b0991-3984-11ed-9171-f6b7c7d59353

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę asortymentu niezbędnego dla potrzeb neurochirurgii Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu