Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę  sterylizatora parowego oraz spirometru diagnostycznego do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

  • ID postępowania: 277e6d63-c70d-4c2a-8e45-26a2e0a89fe0
  • Adres www strony postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/
  • Link do strony postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/277e6d63-c70d-4c2a-8e45-26a2e0a89fe0

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług dystrybucji posiłków na Oddziały Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do Kuchni Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę asortymentu niezbędnego dla potrzeb neurochirurgii Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę środków dezynfekcyjnych do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę asortymentu niezbędnego dla potrzeb Chirurgii Naczyniowej Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu