Tytuł zadania: "Zakup aparatu rentgenowskiego z ramieniem C dla Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu"

Inwestycja obejmuje zakup aparatu rentgenowskiego z ramieniem C ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu. Aparat dedykowany jest do zabiegów w zakresie radiologii interwencyjnej i chirurgii naczyniowej.

DOFINANSOWANIE – 1 300 00,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI - 1 300 00,00 zł


Tytuł zadania: "Zakupy inwestycyjne sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu"

Rozpoczyna się realizacja inwestycji „Zakupy inwestycyjne sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Inwestycja objęła zakup zestawu dla Centralnej Sterylizacji w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zakup lampy rentgenowskiej Performix 40 Plus Green Tube Unit do tomografu komputerowego 64-rzędowego Revolution EVO.

DOFINANSOWANIE – 1 776 646,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI - 1 769 855,99 zł


Tytuł projektu: "Kompleksowa modernizacja infrastruktury energetycznej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu"

Rozpoczyna się realizacja inwestycji „Kompleksowa modernizacja infrastruktury energetycznej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu” dofinansowana w ramach (RFIL) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.

DOFINANSOWANIE ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3 000 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI - 3 465 000,00 zł