Tytuł projektu: "Kompleksowa modernizacja infrastruktury energetycznej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu"

Rozpoczyna się realizacja inwestycji „Kompleksowa modernizacja infrastruktury energetycznej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu” dofinansowana w ramach (RFIL) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.

DOFINANSOWANIE ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3 000 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI - 3 465 000,00 zł