Dyrektor:

Jarosław Kolendo

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa:

Magdalena Krępa

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno - Eksploatacyjnych:

Małgorzata Topolska

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych:

Marta Zygmunt

Naczelna Pielęgniarka Szpitala:

Marzena Nowak

 17 780 01 29