Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2022

 
wersja 1  
wersja 2  
wersja 3  
wersja 4  
wersja 5  

wersja 6

 

wersja 7

 

wersja 8

 

wersja 9

 

wersja 10

 

wersja 11

 

wersja 12

 

wersja 13

 

Archiwum planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych