Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu:

Zakres nr 1: Oddział Urologii Ogólnej i Onkologicznej;
Zakres nr 2: Oddział Urologii Ogólnej i Onkologicznej łącznie z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Urologii Ogólnej i Onkologicznej.