Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Neurochirurgii oraz w Poradni Neurochirurgicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza i pielęgniarkę w oddziałach szpitalnych w Szpitalu Specjalistycznym im. E. Biernackiego w Mielcu


Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu:

Zadanie nr 1- Zadanie nr 9: udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
Zadanie nr 10: udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym łącznie z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym


Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Urologii Ogólnej i Onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Neurologii/Oddziale Udarowym w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu