Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym i Chorób Wątroby w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej łącznie z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Neurologicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Noworodkowym w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Konkurs ofert na kompleksowe zabezpieczenie usług w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu