Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu:

Zakres nr 1: Oddział Urazowo-Ortopedyczny;
Zakres nr 2: Szpitalny Oddział Ratunkowy.