Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie:

Zakres nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu;
Zakres nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym łącznie z pełnieniem funkcji Koordynatora ratowników medycznych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.