Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i oceny badan molekularnych dla Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu