Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym