Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy Udzielający Zamówienia: Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu