Miło nam poinformować, że uzyskaliśmy Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 9001:2015 w zakresie usług medycznych w oddziałach szpitalnych i poradniach specjalistycznych, rehabilitacji leczniczej
i diagnostyce medycznej.

 

Certyfikat jest to dokument, który potwierdza zgodność wyrobu, usługi czy procesu z określoną normą lub przepisami prawa. Natomiast ISO 9001 to numer normy europejskiej zawierającej zestaw wymagań zarządzania i organizacji pracy. Certyfikat ISO 9001 stanowi zatem potwierdzenie, że dana firma/organizacja/przedsiębiorstwo zarządza swoimi działaniami zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN ISO 9001:2015. Aby uzyskać certyfikat ISO 9001 należy spełnić wymagania stawiane przez normę PN-EN ISO 9001.