Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu realizuje „Program badań w kierunku wykrywania raka płuca”.

Program polega na wykonywaniu badań tomografii komputerowej w populacji osób wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca tj.:

  • pacjentom w wieku 55-74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat;
  • pacjentom w wieku 50-74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat, u których stwierdza się jeden z czynników ryzyka:
    • ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza; ekspozycja na radon;
    • indywidualna historia zachorowania na raka: przebyty rak płuca, w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub zależne odpalenia tytoniu, np. rak pęcherza moczowego;
    • historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF).

Skierowanie na badanie w ramach programu wystawia lekarz POZ, który na podstawie wypełnionej przez kandydata do badań Ankiety sprawdza kryteria włączenia i wyłączenia oraz ocenia, czy dana osoba kwalifikuje się do badania. Ankietę można pobrać poniżej. Rejestracja pacjentów z wypełnioną Ankietą i skierowaniem odbywa się pod numerem telefonu:
17 78 00 214 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00.

Pobierz Ankietę