Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę  sterylizatora parowego oraz spirometru diagnostycznego do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

  • ID postępowania: 277e6d63-c70d-4c2a-8e45-26a2e0a89fe0
  • Adres www strony postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/
  • Link do strony postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/277e6d63-c70d-4c2a-8e45-26a2e0a89fe0