Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę oprzyrządowania dla platformy elektrochirurgicznej, staplerów, siatek chirurgicznych, taśm podcewkowych, oprzyrządowania do diatermii ogólnochirurgicznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu