Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych powstających w wyniku działalności Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu