Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł. na dostawę i montaż dystrybutorów filtrujących wodę, które są podłączane do sieci wodociągowej dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu