Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł na sprzedaż i dostawę centrali monitorującej z 4 kardiomonitorami oraz łóżek elektrycznych do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu