Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł na przeglądy techniczne oraz naprawy mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej agregatów wody lodowej i agregatów chłodniczych zlokalizowanych w budynkach Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu