Zmarł lekarz Bogusław Warzecha, Ordynator Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.

Bogusław Warzecha urodził się 10 VIII 1959 r. w Mielcu, gdzie ukończył I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Konarskiego w Mielcu. Maturę zdał w 1978 r. Studiował na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi i w 1985 r. uzyskał tytuł lekarza medycyny. W latach 1985-1991 pracował jako lekarz w kilku jednostkach wojskowych, a w latach 1991-1996 był lekarzem 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku w stopniu komandora podporucznika.

Od 1996 r. pełni funkcję ordynatora Oddziału Płucnego Szpitala Powiatowego (Rejonowego) w Mielcu. Uzyskał specjalizacje: I stopnia (1991) i II stopnia z zakresu chorób płuc (1993) oraz I stopnia z zakresu chorób wewnętrznych (1998). Pod jego kierunkiem trzech lekarzy uzyskało specjalizacje – jeden I stopnia i dwóch – II stopnia. W 2002 r. ukończył studia podyplomowe „Planowanie i zarządzanie w ochronie zdrowia”.

Kierował przeniesieniem oddziału z budynku przy ul. E. Biernackiego do nowego skrzydła Szpitala Powiatowego przy ul. S. Żeromskiego i organizował jego funkcjonowanie w nowej siedzibie.

Należał do Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego i Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Współautor artykułu z zakresu torakoskopii. Uczestniczył w krajowych konferencjach i seminariach specjalistycznych.

Był członkiem Polskiego Związku Łowieckiego – Koło „Ponowa” w Chorzelowie oraz członkiem Związku Hodowców Koni. Hodował konie w Brzyściu k/Mielca.

Wyróżniony wojskowymi odznaczeniami resortowymi i Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej.