Z ogromnym żalem żegnamy wieloletniego pracownika Szpitala Specjalistycznego w Mielcu, lek. Andrzeja Pawełczaka, specjalistę w zakresie chemioterapii nowotworów.

Po ukończeniu Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi uzyskał tytuł lekarza w 1985 roku. Pracował w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie do roku 2003. Potem wiele lat poświęcił pracy na Oddziale Paliacji naszego szpitala, gdzie był szczególnie doceniany przez Pacjentów oraz współpracowników za wielką empatię, życzliwość i ciepło.

Rodzinie i przyjaciołom składamy wyrazy współczucia i najszczersze kondolencje z powodu niepowetowanej straty.