5 czerwca 2022 r. przebadaliśmy ponad 100 małych pacjentów. Najczęstszymi stwierdzanymi wadami były plecy okrągłe, stopy płasko-koślawe, boczne skrzywienie kręgosłupa.
Części dzieci zalecono leczenie w poradniach specjalistycznych, w poradni rehabilitacyjnej i uszczęszczanie na gimnastykę korekcyjną.