Z głębokim żalem i poczuciem ogromnej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci Lek. Haliny Kality, przez wiele lat oddanej pracy w naszym Szpitalu, w Stacji Krwiodawstwa.
Pani Doktor każdego dnia była wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń lekarzy.
Zawsze kierowała się wiedzą i wielkim doświadczeniem, ale także sercem i współczuciem dla Pacjenta.
 
Łącząc się w smutku i żałobie
z Rodziną,
wyrazy współczucia składają
 
Dyrekcja i Pracownicy
Szpitala Specjalistycznego w Mielcu