‼️ Informujemy o wznowieniu szczepienia Grupy 0 pierwszą dawką szczepionki Astra Zeneca. Już można zapisywać na szczepienie w szpitalnym Punkcie Szczepień - telefonicznie pod numerem tel.17 7800200 od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.30 - 17.00.
✅ Przypominamy, że do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 są uprawnione osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym oraz wykonujące zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyka zawodowa, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz osoby zatrudnione przez tę praktykę, których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tym podmiocie. W przypadku ww. grupy szczepienia mogą być realizowane również w przypadku osób nieposiadających jeszcze wystawionego e-skierowania. Dla osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej e-skierowania są wystawiane systemowo.