Szanowni Pacjenci! Już możliwe jest odbieranie wyników badań pacjentów ambulatoryjnych przez stronę internetową szpitala. Wyniki będą udostępniane na stronie: wynikilab.szpital.mielec.pl

Wyniki badań podpisane będą kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Diagnostów Laboratoryjnych.

Na razie na stronie www dostępne będą wyniki badań z Laboratorium Analitycznego, w późniejszym czasie planujemy udostępniać w ten sposób również wyniki z Laboratorium Mikrobiologicznego.

Aby mieć możliwość odebrania wyniku on line, pacjent w Rejestracji w Punkcie Pobrań Badań Laboratoryjnych, w momencie zgłoszenia się na badania, musi odebrać specjalny wydruk od Rejestratorek Medycznych, który zawierał będzie indywidualnie wygenerowany przez system szpitalny numer PIN oraz NR ZLECENIA.

Na stronie www trzeba będzie wpisać numer PIN, NR ZLECENIA, PESEL oraz kod z obrazka aby móc obejrzeć lub wydrukować wyniki. Wyniki badań do sieci spływać będą z laboratorium na bieżąco, najczęściej będą dostępne w tym samym dniu, za wyjątkiem badań wykonywanych w określonych dniach tygodnia.

Oryginał wyniku badań będzie dostępny w dalszym ciągu w Punkcie Pobrań Badań Laboratoryjnych następnego dnia od pobrania materiału do badań w godzinach 7.00-17.00 z wyjątkiem badań wykonywanych w określone dni tygodnia. Punkt Pobrań działa 7.00 -17.00 przy czym materiał pobierany jest w godzinach 7.00 - 12.00 ze względu na szczepienia od godziny 12.00