Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu informuje, że istnieje możliwość uzyskania wyniku testu RT-PCR w kierunku koronawirusa w języku angielskim.