W ramach zawartych umów AHP S.A. ma świadczyć usługi medyczne na rzecz pacjentów powiatu mieleckiego poprzez udzielanie konsultacji, prowadzenie pełnoprofilowego oddziału kardiologicznego, zapewniającego leczenie zarówno choroby wieńcowej, zaburzeń rytmu i przewodzenia oraz niewydolności układu krążenia, prowadzenie kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentami po zawale serca, a także utworzenie dodatkowej pracowni radiologii zabiegowej i rozwój ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Spółka zadeklarowała inwestycje w wysokości 10 mln zł na zakup nowoczesnego sprzętu, modernizację i rozbudowę oddziału, dzięki czemu zwiększy się liczba miejsc dla pacjentów na oddziale z 15 do 25 łóżek.