W piątek, 9 marca, w mieleckim szpitalu oficjalnie otwarto trzy ważne inwestycje: Pracownię Tomografii Komputerowej, Pracownię RTG i Oddział Chirurgii Naczyniowej.

 Uroczystego otwarcia inwestycji dokonali: Poseł na Sejm RP Wojciech Buczak, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, Starosta Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymuła oraz dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu Leszek Kwaśniewski. 

Co zmieniło się w szpitalu? 

Wśród otwieranych dziś inwestycji znalazła się nowa Pracownia Tomografii Komputerowej, w której stanął 64-rzędowy REVOLUTION EVO GE Healthcare wyprodukowany w 2017 roku. Zastąpił on 16-rzędowy sprzęt Siemensa z roku 2008, na którym jeszcze do listopada ubiegłego roku badani byli pacjenci mieleckiej placówki. Nowy tomograf posiada dłuższy przesuw i większą wytrzymałość stołu, a także zapewnia pacjentom bezpieczeństwo – choćby poprzez wmontowany system dozowania dawki promieniowania oraz automatyczny wstrzykiwacz kontrastu. Zakup sprzętu kosztował 2 472 026,39 zł. Na jego zakup Powiat Mielecki otrzymał 1,4 miliona złotych dotacji od Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart. Środki te pochodziły z rezerwy budżetowej rządu. 

Mielecki szpital wzbogacił się też w nowy cyfrowy rentgen śródoperacyjny. To najwyższej klasy urządzenie pozwoliło podnieść jakość zabiegów operacyjnych, a także poprawiło bezpieczeństwo pacjentów podczas operacji: poprzez zmniejszenie dawki promieniowania o nawet 50%, a także – poprzez skrócenie czasu zabiegów. Rentgen wart był 998 tys. złotych, a jego zakup został sfinansowany przez samorządy: miejski i powiatowy, przy współudziale środków własnych szpitala. 

Dziś otwarto również segment C w mielecki szpitalu, który został dostosowany do potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej. Tę inwestycję w całości sfinansował samorząd Powiatu Mieleckiego, a jej dokładna wartość wyniosła 1 093 802,11 zł. 

Gratulacje i podziękowania 

- Otwieramy dziś inwestycje, które są ważne zarówno dla pacjentów naszego szpitala, jak i dla całego powiatu. Ich łączny koszt wyniósł około 5 milionów złotych. Serdecznie dziękuję osobom, które przyczyniły się do wykonania inwestycji oraz tym, które udzieliły nam cennego wsparcia finansowego – mówił gospodarz uroczystości, dyrektor Leszek Kwaśniewski. 

Podziękowania składał również Starosta Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymuła. – Dziękuję w szczególności Wojewodzie Podkarpackiemu, który wsparł nas kwotą 1,4 miliona na zakup nowego tomografu, a także sfinansował zakup trzech karetek dla mieleckiego pogotowia – wyliczał starosta. I dodał: - Chcemy i dążymy do tego, by nasz szpital był wzorowym. Jakiś czas temu zakwalifikowaliśmy się do trzeciego, najwyższego stopnia sieci szpitali, a dziś otwieramy wyjątkowe inwestycje. To bardzo ważna i radosna chwila – mówił. 

Staroście i dyrektorowi szpitala gratulował z kolei poseł Wojciech Buczak. – Mielecki szpital od dawna znanych jest z tego, że zarówno stoi wysoko w rankingach, jak również z tego, że był miejscem pewnych konfliktów. Tym większe jest moje uznanie dla działań włodarzy powiatu i szpitala, którzy polepszają sytuację tego miejsca. Ich odwaga i determinacja doprowadziły do dzisiejszego otwarcia inwestycji – podkreślał poseł.

- Bardzo cieszę się, że i Wojewoda Podkarpacki miał swój udział w otwieranych dziś inwestycjach, a mianowicie przekazał 1,4 miliona złotych na zakup nowego tomografu – mówiła w mieleckim szpitalu Ewa Leniart. – To ważne, by zarówno zapewniać jak najlepsze i najbardziej komfortowe warunki leczenia dla pacjentów, jak i poprawiać warunki pracy personelu – dodała, wyrażając nadzieję na dalszą, równie dobrą współpracę z samorządem Powiatu Mieleckiego. 

- Biorąc pod uwagę dzisiejszą sytuację ochrony zdrowia, każda z podejmowanych inwestycji zasługuje na uznanie, a także napawa nas optymizmem i radością. Sukcesów w tym przypadku nie byłoby jednak, gdyby nie współpraca ze stroną rządową czy też współpraca pomiędzy samorządami, za którą pragnę Państwu serdecznie podziękować – przekazał kolejny z mówców, Stanisław Kruczek, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. 

Głos podczas spotkania zabrali również Prezydent Miasta Mielca Fryderyk Kapinos oraz dr nauk medycznych Marek Wilczyński – Ordynator Oddziału Chirurgii Naczyniowej. 

Spotkanie zwieńczyły podziękowania. Starosta Zbigniew Tymuła wręczył Herb Powiatu Mieleckiego Wojewodzie Podkarpackiemu Ewie Leniart, a dyrekcja szpitala uhonorowała kwiatami te osoby, które wsparły wykonanie otwieranych inwestycji, w tym: wojewodę Ewę Leniart, starostę Zbigniewa Tymułę i prezydenta Fryderyka Kapinosa.