Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu otrzymał dyplom za zaangażowanie w propagowanie standardów diagnostycznych w chorobach płuc w ramach akcji „Healthy Lungs for Life".

Przypomnijmy. 3 października w mieleckim szpitalu odbyły się bezpłatne badania spirometryczne, z których skorzystało 65 pacjentów z szerokiego przedziału wiekowego skarżących się na  dolegliwości w postaci przewlekłego kaszlu, duszności lub pogorszonej tolerancji wysiłku. Dzięki badaniom, u około 10% przebadanych pacjentów wykazano zaburzenia przepływu w drogach oddechowych o charakterze obturacyjnym tj. sygnalizującym zwężenie struktury anatomicznej. Pacjenci otrzymali stosowne zalecenia, skierowania do poradni chorób płuc, a także – w razie takiej potrzeby – zalecenia dalszej diagnostyki.

Spirometrie były zrealizowane w ramach wieloletniej kampanii  HEALTHY LUNGS FOR LIFE. Jest  to inicjatywa European Respiratory Society (ERS) i EuropeanLungFundation (ELF), koordynowana w Polsce przez Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergie i POCHP.