Laboratorium Mikrobiologiczne Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego oraz firma BD zapraszają lekarzy na spotkanie edukacyjne pt. „Sepsa – problem kliniczny i diagnostyczny”. Konferencja odbędzie się w czwartek, 7 marca.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 10:00 w sali konferencyjnej mieleckiego szpitala. Otworzy je wykład prof. dr hab. n. med. Andrzeja Küblera z Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu pt. „Sepsa – globalne zagrożenie zdrowotne”.

Kolejny wykład zostanie poświęcony prawnym i klinicznym aspektom diagnostyki zakażeń krwi. Planowany czas trwania wykładu to 10:30-11:00. Prelekcję poprowadzi dr hab. n. med. prof. nadzw. Marzenna Bartoszewicz z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Dr n. med. Beata Kowalska-Krochmal, również z Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej wrocławskiego uniwersytetu, opowie z kolei o tym, jak przeprowadzić diagnostykę zakażeń krwi, aby uzyskać wiarygodny i przydatny klinicznie wynik. Wykład na ten temat potrwa od 11:00 do 11:30.

Zapraszamy do udziału!