W siedzibie mieleckiego Starostwa odbyło się spotkanie nowego ordynatora SOR mieleckiego Szpitala Specjalistycznego z przedstawicielami Zarządu Powiatu. Podczas spotkania omówione zostały wstępnie zasady współpracy w zakresie nowych wyzwań jakie stoją przed tym newralgicznym oddziałem. Nowy ordynator SOR - dr Piotr Latawiec zdążył już zapoznać się z oddziałem. Pracę na nim rozpoczął 7 lutego.

Jak podkreślał w trakcie rozmów Stanisław Lonczak, Starosta Mielecki SOR jest miejscem „pierwszego kontaktu”  pacjenta z lecznicą. To, jakie później wrażenie pozostanie, w dużej mierze zależy od jakości i sprawności udzielonej pomocy.

- Pacjenci muszą to czuć, że są w dobrych rękach i pod właściwą opieką – podkreślał S. Lonczak.  - Dużo ostatnio było krytyki co do sposobu funkcjonowania tego oddziału, mam nadzieję, że nowe kierownictwo oddziału umiejętnie podejdzie do tego zagadnienia – dodał.

Szansą na poprawę jakości świadczonych usług ma być planowany remont i modernizacja mieleckiego SOR. Rozbudowa bazy lokalowej i modernizacja obiektu, choćby ze względu na wymogi, jakie wymusza epidemia Covid-19 pozwolą inaczej rozplanować pomieszczenia SOR’u tak, aby polepszyć komfort zarówno pacjentów, jak i personelu. Zwiększy się również ilość miejsc dla chorych do około 30. To ważne, biorąc pod uwagę zasięg terytorialny, na którym działa obecnie mielecki Szpital Specjalistyczny.

Jak wyglądać będą najbliższe miesiące pracy SOR, w kontekście przygotowań do remontu, jak również w jego trakcie, również dyskutowano podczas odbytego spotkania u starosty.   Nowy ordynator zapowiedział ścisłą współpracę w tym względzie zarówno z dyrekcją szpitala oraz Zarządem Powiatu.

Ordynator Piotr Latawiec jest ortopedą – traumatologiem, specjalistą medycyny ratunkowej.