Radni zadecydowali o przyznaniu dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Mielcu. Zostanie ona przeznaczona na dofinansowaną z RPO przebudowę bloku operacyjnego. 

 Uchwała w sprawie wyrażenia woli udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu zapadła podczas sesji Rady Powiatu Mieleckiego w piątek, 6 października. Za aprobatą radnych, szpital ma otrzymać dokładnie 4 192 758 zł. Kwota ta będzie wkładem własnym placówki do realizacji zadania pod nazwą „Poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa świadczeń medycznych w Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu”.

Projekt został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  2014-2020 kwotą blisko 10 milionów złotych, zaś cała jego wartość opiewa na 14 085 740,54 zł. W ramach tego projektu w szpitalu wykonana zostanie przebudowa i rozbudowa bloku operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. - W obecnym segmencie „I” przewiduje się połączenie kilku istniejących pomieszczeń w jedną, większą salę pooperacyjną; w segmencie „H” natomiast – powstanie nowego oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, mieszczącego łącznie 12 łóżek. W ramach rozbudowy w szpitalu ma powstać również blok operacyjny w nowym segmencie „ I’ ”. Będzie on rozszerzeniem istniejącego bloku operacyjnego – powiększonym o parter z dodatkowymi trzema salami operacyjnymi – mówi o inwestycji Leszek Kwaśniewski, dyrektor mieleckiego szpitala. 

- By szpital mógł rozpocząć procedurę postępowań przetargowych, potrzebuje własnego wkładu pieniężnego. Biorąc pod uwagę ciężką sytuację finansową placówki, zdecydowaliśmy o przygotowaniu uchwały zabezpieczającej w naszym budżecie potrzebną kwotę – argumentował podczas sesji Rady Powiatu Mieleckiego starosta Zbigniew Tymuła. Radni jednogłośnie wyrazili wolę udzielenia szpitalowi dotacji.