Dyrekcja i Rada Ordynatorów Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu informuje, że z uwagi na sytuację epidemiologiczną od dnia 06.12.2021 r. do odwołania wstrzymuje planowe przyjęcia do Szpitala.

Dziękujemy za wyrozumiałość!

Pacjenci zapisani na planowe zabiegi zostaną telefonicznie powiadomieni o nowym terminie przyjęcia.