Uprzejmie informujemy, że nasz Szpital podpisał umowę z Regionalną Fundacją Rozwoju "Serce" w Kolbuszowej. Dzięki temu Fundacja będzie mogła zbierać finanse pochodzące z dobrowolnych wpłat na rachunek bankowy Fundacji: 53 1140 1225 0000 5350 6500 1005 otrzymane od osób fizycznych i prawnych, przeznaczone na rzecz Szpitala. Wpłaty powinny w tytule zawierać wpis: Pomoc dla Oddziału Zakaźnego Szpitala Specjalistycznego w Mielcu. Dziękujemy za pomoc!