Dyrekcja Szpitala Powiatowego im.E.Biernackiego w Mielcu informuje

że dzień 30 marca 2018r (piątek) jest dniem wolnym od pracy za 6 stycznia 2018r.