W związku z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, pragnę przekazać serdeczne podziękowania wszystkim Pracownikom Szpitala. Dziękuję za naszą dwuletnią, owocną współpracę oraz poświęcenie i trud, z jakim podchodzili Państwo do wykonywania swojej trudnej i odpowiedzialnej pracy na rzecz drugiego człowieka.

Jednocześnie wszystkim Państwu życzę wszelkiej pomyślności w przyszłości oraz dalszej satysfakcji z wykonywanej pracy.

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

Leszek Kwaśniewski