Szpital Specjalistyczny w Mielcu, zgodnie z Umową Dotacji nr 6208/2020/OZ/R/O, otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie: Unieszkodliwienie odpadów medycznych i niebezpiecznych z podejrzeniem lub skażeniem COVID-19 w wysokości 14 416,48 zł.