Wady postawy ze względu na częstość ich występowania stały się powszechnym problemem społecznym. Pojawiają się one już w okresie wczesnoszkolnym i szkolnym poprzez przebywanie kilkugodzinne w pozycji siedzącej zarówno w szkole jak i w domu przed komputerem, komórką czy telewizorem. Ponadto niewystarczająca aktywność ruchowa dzieci prowadzi do osłabienia mięśni, mniejszej wydolności układu krążenia i układu oddechowego. Gdy do tego dołączymy niewłaściwy sposób żywienia to otrzymujemy niekorzystne zmiany w obrębie narządu ruchu czyli różne wady postawy.

Zniekształcenia kręgosłupa oraz wady stóp i kolan to najczęstszy problem zdrowotny wśród dzieci i młodzieży. Rozwijają się podczas tzw. skoków wzrostowych, gdy rozwój układu mięśniowego nie nadąża za szybkim wzrostem kości. Istotne jest wczesne wychwycenie dzieci zagrożonych rozwojem wad postawy poprzez badania przesiewowe i profilaktyczne badania lekarskie - mówi lek. Jarosław Kolendo.

 

Bezpłatne badania dzieci w wieku 1-16 r.ż. przeprowadzi lek. Jarosław Kolendo - specjalista ortopedii
i traumatologii narządu ruchu.

Akcja profilaktyczna odbędzie się przy współpracy Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Upominki dla dzieci ufundowało Starostwo Powiatowe w Mielcu.

Akcja profilaktyczna odbędzie się w niedzielę 5 czerwca w godzinach 10:00 – 13:00 na parterze
w budynku przychodni Szpitala przy ulicy Żeromskiego 17.

Badania bez skierowania i bez zapisów.

ZAPRASZAMY!