Chrapiesz i jesteś ciągle zmęczony? Zbadaj się mieleckim Szpitalu!
Bezdech senny - diagnostyka i leczenie - to temat szkolenia, które przeszły pielęgniarki z Oddziału Płucnego Szpitala Specjalistycznego w Mielcu. Dlaczego pielęgniarki i dlaczego na tym Oddziale?
- Bezdech senny, który wiąże się z głośnym chrapaniem, ale przede wszystkim z poważnymi zagrożeniami zdrowia i życia, rozpoznawany i leczony jest m.in. właśnie u nas. Na naszym oddziale wykonuje się polisomnografię i w przypadku potwierdzenia bezdechu sennego na poziomie średnim lub ciężkim, wykonywane są miareczkowania, czyli dobieranie maski do stosowania aparatu CPAP. Maska jest podłączona do urządzenia, które generuje dodatkowe ciśnienie w drogach oddechowych pacjenta. Dzięki temu są one chronione przed zapadaniem się i utratą drożności. Zapobiega to epizodom bezdechu, spłyceniu oddechów - mówi Wanda Golba, Pielęgniarka Oddziałowa.
 - W naszym szpitalu miareczkują i podłączają pacjentów pod aparat, który monitoruje parametry podczas snu właśnie pielęgniarki, dlatego to szkolenie, dofinansowane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy, dedykowane jest głównie im. - Cieszę się, że pielęgniarki szkolą się tym zakresie, bo, jak same zauważają, takie badania i leczenie są w naszym szpitalu są bardzo potrzebne - mówi Paweł Pazdan, dyrektor. - Mamy bardzo dużo pacjentów potencjalnie z bezdechem, nawet z okolicznych województw, którzy czekali w kolejce w innych ośrodkach, a u nas to badanie jest wykonywane i kolejka nie jest aż tak długa. A warto się zbadać, bo schorzenie jest bardzo groźne - dodaje.
 Wanda Golba wyjaśnia, że do zadań pielęgniarek należy także - w przypadku zdiagnozowania u pacjenta bezdechu kwalifikującego się do leczenia - pomoc choremu w dobraniu odpowiedniej maski i jego edukacja. Chory musi wiedzieć, jak stosować aparat CPAP podczas snu, jak konserwować go w domu, ale także dezynfekować sprzęt. - Obturacyjny bezdech senny, w skrócie zwany OBS, to schorzenie polegające na okresowym zamykaniu się dróg oddechowych lub silnym zwężeniu, mającym miejsce na poziomie gardła. Kojarzony jest bardzo często przez ludzi jako głośne chrapanie związane z przerwami w oddychaniu, ale nieleczony bezdech senny może wywołać poważne powikłania zdrowotne, np. kardiologiczne, mogące oprowadzić również dla nagłego zgonu. Bezdech senny bardzo negatywnie wpływa na jakość życia, osoba cierpiąca na to schorzenie w ciągu dnia jest zmęczona, rozdrażniona, senna, źle funkcjonuje w społeczeństwie.
 Jeśli chrapiemy, nie wysypiamy się, w ciągu dnia łapie nas zmęczenie, mamy trudności w koncentracji, zdecydowanie warto się zbadać! - uważa pielęgniarka oddziałowa.
Szkolnie dofinansowały: Krajowy Fundusz Szkoleniowy i Izby Pielęgniarskie.
Część teoretyczną i praktyczną prowadziła pielęgniarka Monika Jaskot, a w tracie ćwiczeń skorzystała z pomocy mieleckiej pielęgniarki Renaty Lasko, doceniając jej umiejętności i doświadczenie.