W dniu 22 sierpnia 2018 r. dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu zawarła porozumienie ze związkami zawodowymi reprezentującymi personel niemedyczny.

Założenia porozumienia są analogiczne do tego, które dyrekcja szpitala zawarła w dniu 3 sierpnia 2018 r. ze związkami zawodowymi reprezentującymi pielęgniarki i położne. Zgodnie z zawartym dokumentem, wynagrodzenia zasadnicze personelu niemedycznego zatrudnionego  na podstawie umowy o pracę wzrośnie na czas nieokreślony w następujących terminach:

  1. a) począwszy od dnia 1 września 2018 roku o kwotę 200,00 zł brutto miesięcznie;
  2. b) począwszy od dnia 1 czerwca 2019 roku o dalszą kwotę 100,00 zł brutto miesięcznie.

Porozumienie nie obejmuje sporu zbiorowego toczącego się z udziałem mediatora.