Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej:
 lek. Grzegorz Gola
Kierownik Techników:
 Marzena Guzior
Kontakt:
 Rejestracja: 17 780 02 14
 Lekarze: 17 780 02 15
 Technicy: 17 780 02 16

 Więcej Informacji: Rejestracja Diagnostyki Obrazowej


Wykaz procedur TK dla dzieci i dorosłych:

 • rtg klatki piersiowej
 • TK głowy
 • TK zatok
 • TK KLP
 • TK jamy brzusznej
 • TK miednicy
 • TK klatki piersiowej + jamy brzusznej + miednicy
 • TK angio głowy
 • TK angio tętnic szyjnych
 • TK angio kończyn dolnych
 • TK angio aorta
 • TK KLP embolizm
 • TK kręgosłupa (C,TH,L-S)
 • TK kończyn górnych i dolnych
 • rtg zatok
 • rtg żeber
 • rtg skolioza
 • rtg oczodołów
 • rtg żuchwy
 • rtg kości skroniowych
 • rtg mostka

Badania wykonujemy bez kontrastu i z kontrastem.

 Pobierz wzór upoważnienia do odebrania wyników badań

 Pobierz cennik usług medycznych