Godziny przyjęć w Pracowni:

Poniedziałek  12:00 - 14:35
Wtorek  12:00 - 14:35
Środa  12:00 - 14:35
Czwartek  8:00 - 14:35

Lekarz koordynujący:
 lek. Wioletta Żelazko
Lekarz kierujący Oddziałem Gruźlicy i Chorób Płuc

 Przejdź do: Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc


Badania spirometryczne wykonywane są w celu:

  • Ustalenia rozpoznania choroby układu oddechowego,
  • Oceny odwracalności skurczu oskrzeli po podaniu leku,
  • Określenia czasu działania leków,
  • Oceny techniki przyjmowania leków,
  • Monitorowania skuteczności leczenia farmakologicznego,
  • Oceny skuteczności leczenia szpitalnego i sanatoryjnego,
  • Wczesnego wykrycia przewlekłej obstrukcyjnej choroby płuc u palaczy tytoniu,
  • Oceny czynności układu oddechowego przed planowanym zabiegiem operacyjnym,
  • Wyznaczenia normy, oceny i poznania stanu zdrowia społeczeństwa,
  • Przeprowadzenia badań epidemiologicznych.

Jeżeli lekarz nie zalecił odstawienia leków przed badaniem to należy poinformować osobę wykonującą badanie o przyjmowanych lekach, podając ich nazwy, dawki oraz czas jaki upłynął od przyjęcia ostatniej dawki.

Na badanie należy przyjść w ubraniu nie ograniczającym ruchów klatki piersiowej. Na kilka godzin przed badaniem należy unikać wysiłku fizycznego, palenia papierosów oraz spożywania obfitych posiłków.

Prosimy poinformować osobę wykonującą badanie o aktualnych dolegliwościach a w szczególności o: bólu głowy, bólu w klatce, duszności i innych objawach.

Prosimy pamiętać, że na wynik badania spirometrycznego mają wpływ:
- Pełne zaangażowanie pacjenta w wykonanie badania,
- Waga, wzrost i wiek pacjenta,
- Leki przyjmowane systematycznie oraz bezpośrednio przed badaniem,
- Wysiłek fizyczny, wypalone papierosy i obfity posiłek spożyty bezpośrednio przed badaniem.

W czasie badania należy wykonywać polecenia w sposób maksymalnie natężony z wdechem i wydechem do pełnego nabrania lub wypuszczenia powietrza. Badanie spirometryczne diagnostyczne i orzecznicze składa się co najmniej z trzech zapisanych pomiarów.

Wydawanie wyników badań - w godzinach pracy Pracowni za okazaniem dowodu osobistego lub przez osoby trzecie na podstawie pisemnego upoważnienia.

 Pobierz wzór upoważnienia do odebrania wyników badań

 Pobierz cennik usług medycznych