• Termin planowanego badania (dzień i godzina) pacjent ustala na podstawie skierowania w rejestracji Pracowni RTG (czynna w dni robocze w godz. 7.00 – 19.00)
 • Na badanie pacjent musi zawsze zgłaszać się na czczo. Zabrania się przyjmowania jakichkolwiek posiłków i płynów na 6 godzin przed badaniem TK. Wyjątek stanowią pourazowe badania układu kostno-stawowego, które nie wymagają tego, aby pacjent był na czczo.
 • Leki. Przy cukrzycy przyjmowany lek METFORMINA trzeba odstawić 48 godz. przed i po badaniu z użyciem kontrastu. Poza tym nie trzeba przerywać stosowanego normalnie innego leczenia farmakologicznego.
 • W przypadku badania jamy brzusznej lub miednicy mniejszej w dniu badania należy pozostać na czczo na 6 godzin przed badaniem. Na ok. 1 godzinę przed badaniem zacząć pić 1,5 litra wody niegazowanej, ostatnie 250ml pacjent dopija tuż przed badaniem.
 • Przed badaniem z kontrastem niezbędna jest ocena wydolności nerek (poziom kreatyniny, eGFR).
 • Pacjenci z niewydolnością nerek, nadczynnością oraz niedoczynnością tarczycy lub w przypadku wcześniejszego uczulenia na kontrast powinni przed zarejestrowaniem, skontaktować się z personelem pracowni tomografii komputerowej.
 • Nie wykonuje się badania u kobiet w ciąży. Należy unikać wykonania badania u kobiet w II połowie cyklu miesięcznego, u których zaistniała możliwość zapłodnienia.
 • Należy przynieść do wglądu posiadaną dokumentację medycznej np. karty wypisowe z leczenia szpitalnego, opisy poprzednio wykonanych badań TK z płytkami CD oraz wyniki RTG, nazwy i dawki przyjmowanych leków. Jest to bardzo istotne w przypadku badań z podaniem środka kontrastującego! Dzieci muszą mieć ze sobą Książeczkę Zdrowia. Na badanie niezbędne jest dostarczenie skierowania podbitego przez lekarza z załączonymi wynikami badań (kreatynina, eGFR). W przypadku skierowania wypisanego nieprawidłowo (brak danych, nie wypełnione wszystkie rubryki) badanie nie będzie wykonane.
 • Przed badaniem TK ubrać się w wygodny, luźny strój, unikać metalowych dodatków takich jak zamki, guziki, klamry pasków, agrafki itp. Zdjąć spinki do włosów, biżuterię, okulary, aparaty słuchowe, niestałe protezy zębowe. Wszelkich informacji w tej kwestii udzieli osoba wykonująca badanie, ponieważ nie do każdego badania pacjent jest tak samo przygotowywany.
 • Osoby wymagające okularów do czytania proszone są o zabranie ich ze sobą.
 • Na badanie należy zgłosić się 15 min przed wyznaczoną godziną badania.
 • W razie wątpliwości i jakichkolwiek pytań można dzwonić do pracowni TK tel. 17 78 00 217
 • W przypadku rezygnacji lub niemożności zgłoszenia się w wyznaczonym terminie pacjent zobowiązany jest poinformować rejestrację pracowni RTG.
 • Pacjent otrzymuje wynik TK na płycie CD, wynik można otrzymać również w postaci kliszy za odpłatnością (wg cennika usług medycznych tut. Szpitala)

Uwaga! 
Zalecane jest spożycie większej niż zwykle ilości płynów (do 2 litrów) po badaniu z kontrastem, aby przyspieszyć usunięcie kontrastu z krwi.
Pacjentki w ciąży powinny koniecznie powiadomić o tym fakcie radiologa.
Pacjentki karmiące piersią nie powinny karmić przez 24h po badaniu.

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ LEKARZOWI WYKONUJĄCEMU BADANIE:

Przed badaniem:

 • Rozpoznana wcześniej alergia lub wystąpienie w przeszłości jakichkolwiek reakcji uczuleniowych na leki lub środki kontrastowe.
 • Wyniki wszystkich poprzedzających badań (w tym wyniki zwykłego badania radiologicznego).
 • Skłonność do krwawień (skaza krwotoczna) w przypadku stosowania dożylnych środków kontrastowych.
 • Ciąża.

W czasie badania:
Podczas badania TK pacjent, pomimo zamknięcia w hermetycznym pomieszczeniu, ma ciągłą możliwość wizualnego oraz głosowego kontaktu z badającymi. W czasie badania pacjent powinien natychmiast zgłaszać:

 • Wszelkie nagłe dolegliwości (np. uczucie klaustrofobii)
 • Jakiekolwiek objawy po podaniu dożylnego środka cieniującego (duszność, zawroty głowy, nudności, itp.)