Ważne informacje dotyczące funkcjonowania szpitala

Komunikat dla osób określanych jako OZDROWIEŃCY, którzy chcą oddać osocze do celów klinicznych uratować życie i zdrowie chorych na COVID-19! [Czytaj więcej]


W Szpitalu Specjalistycznym w Mielcu istnieje możliwość wykonania odpłatnego testu w kierunku SARS-CoV-2. Wykonanie odpłatnego testu jest możliwe wyłącznie po uprzednim umówieniu się telefonicznym (nr tel. 17 78 00 307) oraz dokonaniem wpłaty na rachunek Szpitala nr 35 1020 4391 0000 6502 0170 1622. W punkcie pobrań mieszczącym się przy Oddziale Zakaźnym należy okazać potwierdzenie dokonania wpłaty. [Link do: Odpłatne testy w kierunku SARS-CoV-2]


Z dniem 5 marca 2020 roku w Szpitalu Specjalistycznym w Mielcu wprowadza się całkowity zakaz wstępu na teren szpitala dla osób odwiedzających pacjentów oraz innych osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działania obiektu.

 
Podsumowanie roku w Szpitalu Specjalistycznym w Mielcu