Prosimy o uzupełnienie ankiety dotyczącej funkcjonowania i wygody korzystania ze strony internetowej szpitala:
Link do ankiety
Ważne informacje dotyczące funkcjonowania szpitala

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego w Mielcu informuje, że z powodu w sytuacji epidemiologicznej, od 6 października 2020 wstrzymuje się w placówce PRZYJĘCIA PLANOWE na wszystkich oddziałach szpitala oraz w poradniach specjalistycznych.


Komunikat dla osób określanych jako OZDROWIEŃCY, którzy chcą oddać osocze do celów klinicznych uratować życie i zdrowie chorych na COVID-19! [Czytaj więcej]


W Szpitalu Specjalistycznym w Mielcu istnieje możliwość wykonania odpłatnego testu w kierunku SARS-CoV-2. Wykonanie odpłatnego testu jest możliwe wyłącznie po uprzednim umówieniu się telefonicznym (nr tel. 17 78 00 307) oraz dokonaniem wpłaty na rachunek Szpitala nr 35 1020 4391 0000 6502 0170 1622. W punkcie pobrań mieszczącym się przy Oddziale Zakaźnym należy okazać potwierdzenie dokonania wpłaty. [Link do: Odpłatne testy w kierunku SARS-CoV-2]


Wszystkie porady lekarskie NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ będą udzielane w trybie porady telefonicznej.


Z dniem 5 marca 2020 roku w Szpitalu Specjalistycznym w Mielcu wprowadza się całkowity zakaz wstępu na teren szpitala dla osób odwiedzających pacjentów oraz innych osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działania obiektu.

 

BIP logoLogo ePUAPUE logo

Kontakt

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec
tel (centrala): 17 780 01 00
fax (sekretariat): 17 780 02 73
sekretariat: sekretariat@szpital.mielec.pl
REGON: 000 308 637
NIP: 817-17-50-893
KRS: 0000002538

Obiekt monitorowany

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Klauzulę informacyjną dotyczącą monitoringu można znaleźć klikając tutaj.

Administratorem danych jest Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec. System monitoringu wizyjnego prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala. Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu dostępna na stronie internetowej: www.szpital.mielec.pl. Więcej informacji uzyskać można drogą elektroniczną: iod@szpital.mielec.pl.

Lokalizacja