Zasady uzyskiwania kserokopii dokumentacji medycznej przez pacjenta

I SKŁADANIE WNIOSKÓW

W celu uzyskania kserokopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba przez niego upoważniona składa pisemny wniosek (do pobrania tutaj) o wydanie kopii dokumentacji medycznej.

Wnioski można również pobrać w holu przy wejściu głównym do szpitala

Wypełniony wniosek należy złożyć w:

  • skrzynce podawczej w holu przy wejściu głównym do szpitala obok Statystyki Medycznej
  • w okienku Statystyki Medycznej w godzinach 8:00-9:30 oraz 12:30-14:00.

W skrzynce podawczej należy składać wnioski uzupełnione o wszystkie wymagane pola.

Wnioski wypełnione nieprawidłowo lub bez podania danych umożliwiających wyszukanie dokumentacji w zbiorze nie będą rozpatrywane.

Wszelkie wątpliwości przy składaniu wniosków można uzyskać w okienku Statystyki Medycznej w godz. 8:00-9:30 oraz 12:30-14:00.

Kserokopia dokumentacji medycznej zostaje sporządzona w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

II ODBIÓR KOPII DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Odbiór dokumentacji medycznej odbywa się w okienku Statystyki Medycznej od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 9:30 oraz 12:30 – 14:00

Odbiór kserokopii dokumentacji medycznej – po uiszczeniu opłaty - pacjent lub osoba przez niego upoważniona, potwierdza czytelnym podpisem na oświadczeniu - po okazaniu dokumentu tożsamości.

Za sporządzenie kopii dokumentacji medycznej jest pobierana opłata w wysokości 0,30 zł za jedną stronę formatu A4. Opłaty można dokonać w Kasie Szpitala (budynek administracji) lub w punktach kasowych na terenie szpitala (rejestracja do Laboratorium Analitycznego lub rejestracja RTG).

III. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU (wzór prawidłowo wypełnionego wniosku do pobrania tutaj)

Wniosek powinien zawierać:

  • imię, nazwisko, adres, nr PESEL oraz nr telefonu,
  • datę złożenia wniosku,
  • nazwę poradni lub oddziału, gdzie pacjent był leczony
  • nr historii choroby (nr karty informacyjnej z leczenia szpitalnego lub karty chorobowej założonej w poradni),
  • zakresu danych (np. całość dokumentacji, wybrane okresy, kopia karty informacyjnej lub wyniku badania itp.),
  • ilość kopii np. 1 raz.
  • w przypadku odbioru dokumentacji przez osobę inną niż wnioskująca wskazanie osoby upoważnionej do odbioru imię, nazwisko i adres)
  • czytelny podpis składającego wniosek.

Kontakt

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
ul. Żeromskiego 22
39-300 Mielec
tel (centrala): 17 780 01 00
fax (sekretariat): 17 780 02 73
sekretariat: sekretariat(at)szpital.mielec.pl
rzecznik prasowy: rzecznik.prasowy(at)szpital.mielec.pl
REGON: 000 308 637
NIP: 817-17-50-893
KRS: 0000002538

Korupcja szkodzi zdrowiu

Lokalizacja

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.